1. antonimi: cəfa
Quşlar verər səs-səsə: Nəşə gələr hər kəsə (A.Şaiq); Dosta bir belə bəla, cəfa vermək rəvadır? (S.S.Axundov)
2. antonimi: kədər
Sabahın mənə kədər və ya nəşə gətirməsinin əhəmiyyəti yoxdu (M.İbrahimov)
3. antonimi: müsibət
Sonsuz nəşə duyuram bu sonsuz gəzhagəzdən (S.Rüstəm); Sizin müsibətiniz olduqca ağırdır (M.S.Ordubadi)
Top