antonimi: kədərlənmək
Qız artıq nəşələnmişdi, içir və oxuyurdu (M.S.Ordubadi); O özü də kədərlənmişdi (M.Hüseyn)
Top