1. antonimi: cəfalı
Uzaqdan dadlı, nəşəli, yaxından zəhərli, cəfalı, bəlalı ömrü puç edən bir şeydir (S.S.Axundov)
2. antonimi: dərdli
Bu gün nəşəlidir söylədiyim qız (S.Vurğun); Gözlərindən görürəm ki, dərdlisən (C.Əmirov)
Top