antonimi: kobud
Rəisin nəzakətli ədaları Məşədibəyi təəccübləndirmədi (M.Hüseyn); Çox kobud adamdır (M.Hüseyn)
Top