antonimi: ləyaqətli
Heç bir nəzakətsiz söz tapa bilmədim (Mir Cəlal); O, ləyaqətli adamdır
Top