antonimi: qanacaqlılıq
Demərəm, bilirsiniz ki, qadından onun yaşını soruşmaq nəzakətsizlikdir (C.Əmirov); Qanacaqlılığı onun kollektiv arasında hörmətini artırır
Top