antonimi: təcrübi
Dərsin nəzəri məsələləri təcrübi məşğələlərdə şərh olunmalıdır
Top