1. antonimi: məhəbbət
Məhəbbətnifrətdən başqa laqeydlik də var (A.Məmmədov)
2. antonimi: rəğbət
Rəsulovun bu baxışında həm maraq, həm də nifrət oxunurdu (C.Əmirov); Əsər tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdı
Top