antonimi: bədbinləş-mək
Nikbinləşməyə əsas vardır. Günəş də bunu görüb ümidini kəsir, bədbinləşir, bəxtinə lənət oxuyurdu (Ə.Vəliyev)
Top