antonimi: təzə
Sən bir dayan, bir baxım görüm bəlkə nimdaş bir şey tapa bildim (C.Cabbarlı); – Əlbəttə, təzə maşındır (T.Kazımov)
Top