antonimi: pozuq
Demək, içərimizdə nizami əsgər yoxdur (S.Vəliyev); Özünün pozuq dəstəsi ilə dağlara dırmaşmağa başladı (“Ulduz”)
Top