antonimi: pozuq
İngilis desantı nizamlı matros cərgələri ilə sahilə çıxdı (C.Məmmədov); Pozuq cərgədir, bir ölçü götürmək lazımdır
Top