antonimi: gic
Baş adi baş idi, qarşısındakı da normal adam idi (“Azərbaycan”); Gic toyuq yumurta aparar (Ata. sözü)
Top