antonimi: bəylik
Lakin bu sevinc... onun tutqun, yoxsulluq və nökərlik qayğıları içərisində sönüb getdi (Mir Cəlal); Bəyliyini bizə göstərir? (M.İbrahimov)
Top