1. antonimi: zəhrimar
Üz-gözündən nur tökülür (“Ulduz”); Keşişin qaşqabağından zəhrimar tökülürdü (İ.Fərzəliyev)
2. antonimi: zülmət
Sevən ürəklərə eşqin nur saçır; Çiçəklər gülümsər günəş doğanda (M.Araz); Tənha qayalara, lal meşələrə; Zülmət gecələrdə hayandı Göy göl (M.Araz)
Top