antonimi: ölmək
Oldu ilə öldüyə çarə yoxdur (Ata. sözü)
Top