antonimi: indi
Əgər onda mane olurdular, indi olmazlar (Mir Cəlal)
Top