antonimi: bura
Orada həyat başqa, burada isə bambaşqadır (M.S.Ordubadi)
Top