antonimi: ali
Sabah orta məktəbi bitirib ali məktəbə girəcəyəm (S.S.Axundov)
Top