antonimi: qıraqda
Ortada yeyir, qıraqda gəzir (Ata. sözü)
Top