antonimi: sakitləşmək
Bir ana şivəni, bir el qayğusu; Bir el şairinin təmiz duyğusu; Və onunla gedən bir öcəşmədir; Bir quru səhradan çıxan çeşmədir (M.Müşfiq); Axır ki, sakitləşdi (M.Hüseyn)
Top