antonimi: doğmalıq
Ögeylik bəllidir başdan, binadan;Qatı düşmənidir ilk məhəbbətin (M.Rahim); Məhərrəm çoxdan eşitmədiyi bu səsdə bir doğmalıq, bir nəvaziş axtarırdı (M.Eynullayeva)
Top