antonimi: dirilik
Min günün ölülüyündən, bir günün diriliyi yaxşıdır (Ata. sözü)
Top