1. antonimi: bacarıqlı
Ölüvay oğlu, ölüvay, dur bir sən də hərəkətə gəl (“Azərbaycan”); Çox bacarıqlı qızdır (C.Əmirov)
2. antonimi: zirək
Zalım balası çox ölüvaydır (İ.Fərzəliyev); Vəfadar qoçaqdı, güclü idi, cəld və zirəkdi (M.İbrahimov)
Top