antonimi: açıq
Örtülü süfrənin bir eybi olar, açıq süfrənin min eybi (Ata. sözü)
Top