antonimi: qarşılamaq
Bayramqabağı qonaqların bir qismini ötürürdülər, bəzilərini isə qarşılayırdılar
Top