antonimi: doğmalaşmaq
Gələndə qonaqsan, gedəndə qonaq; Nə tez özgələşdi bu ocaq sənə? (B.Vahabzadə); Üç yüz yad şairi doğmalaşdıran; Şerindən qüvvətli tərcüməsilə... (X.Rza)
Top