antonimi: yığcamlıq
Tətillər dağınıq gedir hələlik; İnqilab sevməyir pərakəndəlik (S.Vurğun); Yığcamlıq R.Rza yaradıcılığı üçün səciyyəvidir
Top