1. antonimi: xoşlamaq
Bilirəm, belə xoşlayırsan (R.Rza); Sövdələşməni pisləyirsən?!
2. antonimi: tərifləmək
Ədhəmi bütün şəhər tərifləyəndə Səbrini pisləyirdi (M.Hüseyn)
Top