antonimi: namuslu
Həlimənin pozğun qadın olduğuna öz-özlüyündə yəqinlik hasil edən kapitan Rəsulov söhbəti davam etdirdi (C.Əmirov); Hər namuslu oğul, hər namuslu qız; Elin balasıdır, elindir yalnız (S.Vurğun)
Top