1. antonimi: küfr
Əvvəl küfrü ilə qorxudurdu; İndi rəğbəti ilə qorxudur (R.Rza)
2. antonimi: nifrət
Aslan bütün komandir heyəti üzvləri ilə yaxından tanış olmuş və onların böyük rəğbətini qazanmışdı (S.Vəliyev); Xalqın qəzəb və nifrətinin həddi yox idi (S.Vəliyev)
Top