antonimi: fəzilət
Bu fəzilət deyil, rəzalətdir (H.Cavid)
Top