1. antonimi: qəmgin
Mən həmişə şadqəmgin xəbərləri onun çöhrəsindən oxuyardım (M.S.Ordubadi)
2. antonimi: məyus
İzzət vağzala nə qədər şad getmişdisə, o qədər məyus qayıtdı (Mir Cəlal)
Top