antonimi: bədbəxtlik
Bir kəlmə bu halım ya şadlıqdır və ya bədbəxtlik (C.Cabbarlı)
Top