1. antonimi: bədnam
Bu gün ən şərəfli bir gündür bizə (A.Şaiq); Çaqqal var ki, gödən çıxardar, qurdun adı bədnamdır (Ata. sözü)
2. antonimi: namussuz
Döşlərində bu günün şərəfli ulduzu var (S.Rüstəm); Qoy o bilməsin ki, dünyada hələ; Vicdansız, namussuz atalar da var (C.Novruz)
3. antonimi: solğun
Göyərçin üzü bədirlənmiş ay kimi şəfəqli idi (Ə.Vəliyev); Varaqlar solğun, sarı (R.Rza)
Top