antonimi: açmaq
Nahar etmək bəhanəsi ilə qapını bağladım (Ə.Vəliyev); Bu saatda qayıdarıq, fikir eləmə, sandıqları ! (M.F.Axundzadə)
Top