1. antonimi: qış
Payız ötür, qış keçir; Bahar qalır arxada (H.Hüseynzadə)
2. antonimi: zimistan
Lakin mənim baharım solub, zimistan oldu (S.S.Axundov)
Top