antonimi: fani
Bu dünya fani, o dünya baqi (Ayrım bəzəmələri)
Top