antonimi: böyüklük
...Bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışdı (S.S.Axundov); Gördüyü sonsuz iztirablar içərisində... insanın böyüklüyü və ruhi qüdrətini kəşf etdi (Ə.Məmmədxanlı)
Top