antonimi: ağır
Həmin bu mərkəzin bərəkətindəndir ki, mən bu bambılı Əhmədin yanında olmuşam bir balaca uşaq... (C.Məmmədquluzadə); Ağır adamdır, hərdənbir başını qaldırıb məclisə göz gəzdirirdi
Top