antonimi: qaradinməz
O çox baməzə qoca idi. Zarafat etməyi və lətifə söyləməyi çox sevərdi (M.S.Ordubadi); Usta qaradinməz bir kişi idi, haraya isə tələsirdi (Ə.Sadıq)
Top