antonimi: ətirli
Bu üfunətli mühitdən qurtarmağınız qeyri-mümkündür (M.Talıbov); Məgər insanın yaxşı bir musiqi parçasını dinləmək, ətirli bir gülüstan becərmək arzuları dəruni bir ehtiyacdan doğmur? (M.İbrahimov)
Top