antonimi: damla
O, kiçik damlada bir ümman görür (B.Vahabzadə)
Top