antonimi: avam
Şərabın nəyi biz ürəfa üçün deyil, avam üçündür (S.S.Axundov)
Top