antonimi: qəlbiqara
Səriyyə çox ürəyiaçıq qız idi (İ.Əfəndiyev); Hər qəlbiqara nakəs ilə eyləmə ülfət (S.Ə.Şirvani)
Top