antonimi: alt
Altın həsir, üstün həsir, yat ki, yetim, tərləyəsən (Ata. sözü)
Top