antonimi: arxa
Sən qaranlığa arxa çevirib, işığa üz tutursan (S.Qədirzadə)
Top