1. antonimi: dərindən
Üzdən özünü elə aparırdı ki, guya onları ürəkdən istəyəndir (“Azərbaycan”); Gülsabah Əbilin gözlərinə baxıb dərindən köksünü ötürdü (Ə.Vəliyev)
2. antonimi: dibdən
Üzdən duru, dibdən bulanlıq bir göl (M.İbrahimov)
Top