antonimi: sazlıq
Bayaqkı üzgünlük yox oldu (İ.Şıxlı); Onun sazlığını üzündən, hərəkətindən də oxumaq olur
Top