1. antonimi: astarlı
İki gün sonra Səadət xanımdan məktub aldım. Zərif kağız, göy astarlı paket, bənövşəyi mürəkkəb (Mir Cəlal); Kərim aynabənddəki taxtın üstündə oturub qırmızı məxmər üzlü mütəkkəyə dirsəklənmişdi (M.İbrahimov)
2. antonimi: həyalı
Sən bilmirsən bu necə üzlü yetimdir (A.Şaiq); Həyalı olmağına həyalıdır, mən buna əminəm
Top